Staking primair onderwijs 4 oktober a.s.

Staking primair onderwijs 4 oktober a.s.
27 september 2017 Annette Lustig-Brinkman

De vakbonden en de PO-raad hebben het onderwijsveld tot staking opgeroepen door op 5 oktober de scholen te sluiten. Dit krachtige signaal is nodig, omdat er tekenen zijn dat het primair onderwijs weer met een “kluitje in het riet” wordt gestuurd. Doel van de staking is het beroep van leerkracht basisonderwijs weer aantrekkelijk te maken door het verlagen van de werkdruk en het realiseren van een gelijkwaardige beloning van leerkrachten ten opzichte van de docenten in het voortgezet onderwijs en andere beroepen op HBO-niveau. Alleen dan kan de kwaliteit van het onderwijs ook voor de nabije toekomst worden gegarandeerd. Ook het bestuur van De Oorsprong onderkent de noodzaak om een signaal af te geven naar de politiek en ondersteunt haar leerkrachten die willen staken.

Deze stakingsdag staat gepland op de gezamenlijke studiedag van de vereniging en raakt daarmee de onderwijscontinuïteit voor de kinderen gelukkig niet. We hebben in overleg met de schooldirecteuren besloten dat deze gezamenlijke studiemiddag van 5 oktober vervalt, zodat de leerkrachten van hun stakingsrecht gebruik kunnen maken. Voor de ouders/verzorgers van een kind op een van de scholen van De Oorsprong verandert er deze keer dus niets.

Tijdens de landelijke prikactie in juni hebben veel ouders/verzorgers op verschillende manieren laten merken achter de actie van de leerkrachten te staan. We hebben dat erg op prijs gesteld en voelen het als een steun in de rug. Ook deze keer hopen we op uw begrip en steun.