Samenwerking school en ouders: samen sterk!

Samenwerking school en ouders: samen sterk!
11 april 2018 Annette Lustig-Brinkman

Jaarlijks organiseert het bestuur van De Oorsprong een thema-avond. Debora Strijbos, voorzitter van het bestuur van De Oorsprong, vertelt over de thema-avond:
‘We vinden het waardevol om met leden van het bestuur, schooldirecties, leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en commissie van toezicht op deze avond in een minder formeel verband met elkaar stil te staan bij een thema dat ons allen aangaat. Dit jaar hebben we gekozen met elkaar in gesprek te gaan over de communicatie in de driehoek kind-school-ouder.’

De inleider van het thema was Noëlle Pameijer. Zij is werkzaam als school- en kinderpsycholoog bij het samenwerkingsverband Unita. Zij heeft over het onderwerp communicatie in de driehoek kind-school-ouders veel gepubliceerd.
In haar inleiding kwam het verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid aan bod. Daarnaast ging zij in op de professionele rol die leerkrachten, intern begeleiders en directie hierin hebben. Die verschilt van de inbreng en rol van ouders. Zij zijn ervaringsdeskundigen en verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Vanuit die verschillen in inbreng en rollen, kregen we diverse tips mee als het gaat om de communicatie driehoek kind-school-ouder. Het betreft onder meer:
• Het gezamenlijke belang is gericht op het kind als “leerling op school” en als “kind van de ouders”.
• Denk met elkaar vanuit de verschillende rol, maar ga niet op elkaars stoel zitten. Als ouder en professional heb je verschillende verantwoordelijkheden en deskundigheid.
• Betrek waar mogelijk het kind/de kinderen in de communicatie. Zij hebben vaak effectieve oplossingen!

Na de inleiding en korte pauze werden er in kleine groepjes succeservaringen en knelpunten gedeeld in de communicatie driehoek kind-school-ouders. Het was goed om op informele wijze met elkaar in gesprek te zijn over de samenwerking tussen ouders en school.