Onze organisatie

Oorspronkelijk

De Oorsprong is het begin, de start van waaruit een kind zich kan ontwikkelen tot een compleet en gelukkig mens. Een mens met een oorspronkelijk karakter, waar onze scholen een positieve bijdrage aan hebben geleverd. Ook biedt De Oorsprong het lerende kind een bron, een basis en een richting in het leven, met als richtlijn en inspiratie het evangelie van Jezus Christus.

Wat doet De Oorsprong?

Iedere school heeft een eigen onderwijskundig concept en werkt met moderne lesmethoden en leermiddelen. Ook heeft iedere school een eigen ouderraad en medezeggenschapsraad. Op elke school willen we de leerlingen zo goed mogelijk laten presteren op basis van hun capaciteiten. Naast groepsgericht onderwijs is er volop ruimte voor zelfstandig werken. Ook is er ondersteuning voor kinderen die eventueel extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld als ze niet goed mee kunnen komen of juist verder zijn in hun ontwikkeling dan hun klasgenoten.

Al onze scholen zijn verschillend, maar toch zijn ze allemaal onderdeel van De Oorsprong. De toegevoegde waarde van De Oorsprong is het uit handen nemen van veel taken van directies en leerkrachten, zoals:

Personeelsbeleid

Alle medewerkers zijn in dienst van De Oorsprong en de arbeidsvoorwaarden en mobiliteit (leerkrachten kunnen eventueel doorstromen naar een andere Oorsprong-school) zijn centraal geregeld. De beleidsmedewerker Personeel & Organisatie van de Oorsprong houdt zich bezig met de voorlichting rondom de arbeidsvoorwaarden zoals cao en pensioen, het personeelsbeleid en formaties binnen de scholen maar ook met functionerings- of ziektetrajecten. Dat ontlast de schooldirecties.

Samen leren: De Voorsprong

Onder andere vanuit het programma De Voorsprong kunnen medewerkers van alle scholen zich inschrijven voor cursussen die vanuit de Oorsprong georganiseerd worden, zoals Vitaliserend Communiceren, Drama in de klas, Omgaan met het leerlingvolgsysteem of Geweldloze Communicatie. Deze cursussen worden door collega’s of externe professionals gegeven. Ook zijn er andere gezamenlijke activiteiten, waarbij het uitwisselen van elkaars ervaringen op de betrokken scholen belangrijk is. Zo kunnen onze medewerkers van elkaar leren, waar uw kind ook de vruchten van plukt!

Financiën

Een administratiekantoor voert onder leiding van de controller van De Oorsprong de complete financiële administratie voor de scholen uit, zoals uitbetaling van salarissen en betaling van kosten voor gezamenlijke activiteiten. Ook alle overige financiële taken zoals het opstellen van de jaarrekening en belastingbetalingen vallen daaronder.

Huisvesting

Renovatie, onderhoud en nieuwbouw zijn vaak intensieve trajecten waar vergunningen en overleg met de gemeente een rol spelen. Deze zaken worden in nauw overleg met de directie van de desbetreffende school door de algemeen directeur van de Oorsprong begeleid.

Wie werken bij De Oorsprong?

Op het bestuurskantoor van De Oorsprong in Doorn werkt een aantal medewerkers die De Oorsprong op verschillende niveaus ondersteunen. Hierbij gaat het om directie, financiën, personeelszaken en secretariaat.