Missie & Visie

Voor De Oorsprong staat centraal:

‘Kwaliteit en kansen voor al onze kinderen’

Missie

Ontzag voor God is het begin van alle wijsheid ( Spreuken 1 : 7 )

Visie

Vanuit onze identiteit en missie staat het bieden van kwalitatief en eigentijds onderwijs centraal. Dat uit zich in de volgende kernwaarden:

Zoals in de korte introductiefilm op de homepage te zien is, is De Oorsprong kwaliteitsgericht, maatschappijgericht en toekomstgericht. Deze kernthema’s komen terug in de beschreven omschrijving.

Speerpunten Strategisch Beleidsplan op de scholen

U heeft het misschien al zien hangen bij de ingang of een andere centrale plek op school: Een informatieve A-3 waarop de speerpunten van het strategisch beleidsplan van De Oorsprong 2015-2019 kort verwoord staan en daarnaast wat dit schooljaar centraal staat voor de school waar uw kind op zit. Iedere school heeft verschillende aandachtspunten, maar al deze aandachtspunten maken deel uit van het strategisch beleidsplan.

a3-sheet

 

Het onderwijs binnen De Oorsprong is:

Kindgericht

 • Het kind staat centraal
 • Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen
 • Ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd in een sfeervolle werk- en leeromgeving

Toekomstgericht

 • Vernieuwend en uitdagend onderwijs vanuit diverse onderwijsconcepten
 • Gebruik van moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen
 • Gebruik van nieuwe technologie
 • Inspelen op onderwijskundige ontwikkelingen, zoals Passend Onderwijs

Resultaatgericht

 • Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en leidt tot hoge opbrengsten in relatie tot de mogelijkheden van elk kind
 • De medewerkers zijn professionals, die onderwijs op maat bieden
 • De Oorsprong faciliteert alle medewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen
 • Alle kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen: cognitief, creatief en sociaal

Maatschappijgericht

 • Actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij
 • Kinderen bewust maken van maatschappelijke thema’s zoals natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten en duurzaamheid
 • Bevorderen van de betrokkenheid van ouders, omdat de opvoeding in het gezin en het basisonderwijs in elkaars verlengde liggen