Lid worden?

U bent belangrijk voor De Oorsprong!

Het bestuur van de vereniging De Oorsprong bestaat grotendeels uit ouders die lid zijn van de vereniging. De bestuursleden worden gekozen uit ouders en andere betrokkenen bij De Oorsprong. Het bestuur is verantwoordelijk voor de scholen maar de dagelijkse, praktische begeleiding en aansturing ligt in handen van de algemeen directeur, die daarvoor korte lijnen heeft met alle schooldirecties.

Onze scholen zijn dus niet van de overheid, maar van de ouders samen. Voor de uitvoering van plannen moet het bestuur instemming of advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Als ouder kunt u meedenken over de kwaliteit van het onderwijs op de school van uw kind. Uw mening is erg belangrijk. Maar ook uw steun en betrokkenheid bij De Oorsprong!

Wilt u een stem hebben in zaken die spelen binnen de vereniging De Oorsprong en dus ook met betrekking tot de school waar uw kind op zit? En onderschrijft u de missie en visie van de vereniging en het belang van het protestants christelijk onderwijs? Dan nodigen wij u van harte uit om lid te worden van De Oorsprong. Ook kunt u zich aanmelden als kandidaat voor het bestuur. Zo kunt u op bovenschools niveau invloed uitoefenen op- en meedenken over het beleid van De Oorsprong.

Ook als u het protestants christelijk onderwijs een warm hart toe draagt maar geen kind (eren) op één van onze scholen heeft, bent u van harte welkom als lid van De Oorsprong. Wij stellen uw betrokkenheid en mening zeer op prijs! Met uw steun kunnen we de kwaliteit en identiteit van onze scholen blijven waarborgen!

Wilt u lid worden?

Stuur dan een mail naar secretariaat@de-oorsprong.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Het bedrag dat u jaarlijks wilt doneren (minimaal 15 euro per jaar)
  • Uw naam
  • Adres
  • Postcode
  • Plaats
  • E-mail

U ontvangt dan z.s.m. een bevestiging van uw lidmaatschap per mail met daarin een betalingsverzoek. Na ontvangst van uw contributie staat u geregistreerd als lid en ontvangt u een uitnodiging voor onze jaarlijkse ALV.