Het bestuur

De Oorsprong is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van de christelijke schoolverenigingen uit Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door ouders die lid zijn van de vereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de beleidsvorming binnen de scholen. De uitvoering van dit beleid valt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur, die hier samen met de schooldirecteuren zorg voor draagt.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden: