Documenten

Hier vindt u documenten vanuit De Oorsprong zoals jaarverslag, begroting en beleidsplan.

Aanmeldingsformulier De Oorsprong – Download

Begroting 2018 – Begroting 2018 def

Financieel Beleid – 20170410 Financieel Beleid herziening 2017 v2

Huishoudelijk reglement – Download

Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2017 De Oorsprong definitief

Klachtenregeling 2014 – Download

Managementstatuut 2014 – Download

Meerjarenbegroting 2018 – 20171214 MeerjarenBegroting 2018 def

Privacy reglement – Download

Protocol Internetgebruik – Download

Protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen Download

Reglement ouderraad – Download

Risicoanalyse en Beleid – Download

Schorsing en Verwijdering – Download

Statuten De Oorsprong – Download

Strategisch Beleidsplan 2015-2019 – Download

Toelatingsbeleid De Oorsprong – Download

Treasurystatuut VPCO De Oorsprong – Download

WMS Reglement GMR De Oorsprong – Download