Commissie van Toezicht

Namens de Algemene Leden Vergadering ziet de Commissie van Toezicht (CvT) toe op het bestuur. De leden van de CvT hebben een paar keer per jaar overleg over lopende zaken.

 

De commissie van Toezicht bestaat uit:

De heer Carl Altena

De heer Hanne de Rooij

De heer Peter Koopman