Documenten

Hier vindt u documenten vanuit De Oorsprong zoals jaarverslag, begroting en beleidsplan.

Aanmeldingsformulier De Oorsprong – Download

Algemeen Jaarverslag 2016 – Download

Begroting 2017 – Begroting 2017” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Download

Financieel Beleid (versie juni 2014) – Download

Huishoudelijk reglement – Download

Klachtenregeling 2014 – Download

Kledingvoorschriften (juni 2013) – Download

Managementstatuut 2014 – Download

Meerjarenbegroting – MeerjarenBegroting 2017” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Download

Protocol Internetgebruik – Download

Risicoanalyse en Beleid – Download

Schorsing en Verwijdering – Download

Statuten De Oorsprong – Download

Strategisch Beleidsplan 2015-2019 – Download

Toelatingsbeleid De Oorsprong – Download

Treasurystatuut VPCO De Oorsprong – Download

Vergaderset ALV 19 juni 2017 – Download

Werving Bestuursleden De Oorsprong 2015 – Download

WMS Reglement GMR De Oorsprong – Download