De Oorsprong

Een vereniging met karakter

Home

Oorsprongnieuws

 • Samen werken aan een mooiere wereld

  De Oorsprong-scholen proberen allemaal, ieder op zijn eigen manier, invulling te geven aan het bieden van kwaliteit en kansen voor alle kinderen op school. Brede vorming speelt daarbij een belangrijke rol. Daarbij gaat het om het veelzijdig ontwikkelen: cognitief, creatief en sociaal. Zo maken we onze kinderen bewust van maatschappelijke thema’s zoals natuur en milieu, de derde wereld, mensenrechten en duurzaamheid.

  Een mooi voorbeeld van met elkaar stil staan bij de dag en samen na te denken over een bepaald thema is wat je ziet als je De Sterrenboog in Doorn binnenloopt. Op de deur staat een mooie spreuk:

  Herinner je gister

  Droom van morgen

  Geniet van vandaag (meer…)

  Lees meer

home1